לוגו - אודי קליפי משרד עורכי דין

פתיחת הליכים (150 עבור חובות של כ 500,000)

פתיחת הליכים (150 עבור חובות של כ 350,000)

פתיחת הליכים (0 עבור חוב של כ 77,000 בעקבות מצבה הבריאותי)