לוגו - אודי קליפי משרד עורכי דין

חדלות (1.7 מיליון נסגר ב 69,000)

חדלות (690,565 נסגר ב 89,400)

חדלות (13 מיליון נסגר ב 45,000)

חדלות (הפטר לאלתר)

חדלות (302,370 נסדר ב 56,700)

חדלות (265,967 נסגר ב 62,000)

חדלות (222,288 נסגר ב 46,800)

חדלות (217,821 נסגר ב 70,676)

חדלות (1,719,507 נסגר ב 192,000)